تست هوش – معمای ریاضی

294

پرسش 1

در هر یک از قسمت‌های رنگی‌شکل، عددی از یک تا ۶ قرار دهید به گونه‌ای که اعدادی که در قسمت‌های همرنگ و همچنین اعدادی که در یک دایره قرار می‌گیرد، تکراری نباشد.

test

 

پرسش ۲

اگر بخواهید تنها با استفاده از دو ظرفی که در شکل می‌بینید، پنج لیتر آب را در ظرفی بریزید کدامیک از ظرف‌ها را انتخاب می‌کنید و به چه ترتیبی این کار را انجام می‌دهید؟

test

 

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

پاسخ ۱

اگر اعداد را مانند آنچه در شکل می‌بینید در قسمت‌های رنگی بگذارید در قسمت‌هایی که همرنگ است اعدادی از ۱ تا ۶ قرار گرفته و اعدادی که در یک دایره قرار دارند نیز تکراری نخواهد بود.

solution

 

پاسخ ۲

اگر به ترتیب آنچه در شکل می‌بینید عمل کنید می‌توانید تنها با استفاده از ۲ تا از ظرف‌ها ۵ لیتر آب را در ظرفی بریزید.

solution

 

 

 

منبع: farsnews.com

 

 

* چقدر نسبت به دیگران خوشبخت هستید؟ / تست روانشناسی

* تست خود شناسی و رابطه با دیگران

* کوررنگی چیست ؟ / تست آنلاین کوررنگی

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید