سوال هوش؛ اشاره گرها و اعداد متناظر

257

IQ-Exam

 

به شکل پایین نگاه کنید. می خواهیم خانه های خالی را با فِلِش های در جهت راست و چپ، چنان پرکنیم که هر یک از اعداد، نمایانگر تعداد فلش هایی باشد که در کلِ سطر جدول، به آن عدد اشاره می کند. آیا می توانید جهت این فلش ها را مشخص نمایید؟

,تست هوش, تست هوش اعداد متناظر, معما,تست هوش ،سوال هوش، چیستان، معما

 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

 

پاسخ تست هوش:

,تست هوش, تست هوش اعداد متناظر, معما,تست هوش ،سوال هوش، چیستان، معما

 

منبع: ihoosh.ir

 

* تست هوش – معمای ریاضی

* تست خود شناسی و رابطه با دیگران

* چقدر نسبت به دیگران خوشبخت هستید؟ / تست روانشناسی

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید