چرا در اکثر افراد یک طرف صورتشان جذاب تر از دیگری است؟

420
سلفی گرفتن

حقیقات نشان داده اینستاگرامرها ۵ ساعت در هفته (۴۸ دقیقه در روز) را صرف سلفی گرفتن می کنند. افراد برای رسیدن به سلفی بی عیب و نقصی که آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کنند معمولاً ۷ سلفی می گیرند. آنوکا لیندل، پروفسور رشته ی روانشناسی عصب شناختی دانشگاه لاتروب استرالیا پی برده بیشتر کسانی که سلفی می گیرند ترجیح می دهند سمت چپ صورت شان را در عکس ها نشان دهند. او به تجزیه و تحلیل ۲ هزار سلفی اینستاگرامی پرداخت تا متوجه شود چرا یک سمت صورت مان برای ما خوشایندتر است.

در ادامه به نتایج این تحقیق بیشتر خواهیم پرداخت.

در سلفی های معمول و آینه ای سمت چپ صورت مان را ترجیح می دهیم

این محقق پی برده افراد هنگام گرفتن سلفی در آینه هم سمت چپ صورت خود را ترجیح می دهند. وقتی فرد جلوی آینه ژست می گیرد و از بازتاب خود عکس می گیرد، معمولاً سمت راست خود را نشان می دهد. اما از آنجایی که در آینه چپ و راست برعکس است، وقتی کسی سمت راست صورت خود را ترجیح می دهد معنایش آن است که با سمت چپ صورتش مقابل آینه ژست گرفته است.

 

نقاشان معمولاً در پرتره های خود سمت چپ صورت را ترسیم می کنند

پرتره

پرتره های ترسیم شده از دیگران هم همان سوگیری را به نمایش می گذارد: افراد سمت چپ صورت خود را ترجیح می دهند. این محقق معتقد است این مسأله ممکن است از میل ناخودآگاه فرد به نشان دادن سمت جذاب تر صورت خود حکایت داشته باشد.

 

سمت چپ صورت احساسات بیشتری را بروز می دهد

 

آنجلینا جولی

تحقیقات نشان داده سمت چپ صورت احساسات را بیشتر بروز می دهد. این مسأله را شاید بتوان با نحوه ی پردازش احساسات در مغز توضیح داد. سمت راست مغز که کنترل ماهیچه های سمت چپ بدن را در دست دارد، مربوط به احساسات و عواطف است. به همین دلیل است که وقتی از افراد می خواهند برای یک عکس احساسی ژست بگیرند سمت چپ صورت شان را نشان می دهند و وقتی می خواهند برای عکسی ژست بگیرند که احساسات شان را پنهان کند سمت راست صورت خود را به نمایش می گذارند.

منبع: روزیاتو

 

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید