خانه برچسب ها رشته در خواب

برچسب: رشته در خواب

رشته – تعبیر خواب

رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند و چون آرد و خمير آرد...

جدیدترین ها