والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

960

هنگامی که صحبت از والپیپر به میان میآید یاد تصاویر زیبایی می‌افتیم که در اندازه مشخص برای صفحه‌ گوشی طراحی شده‌اند اما این‌بار اپل کاربران خود را تحویل گرفته و در کنار والپیپرهای معمولی، تصاویر زنده‌ای را نیز برای کاربران مشکل پسند لحاظ کرده‌ است تا iOS 9 از لحاظ والپیپر چیزی کم و کسر نداشته باشد.

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید 

 

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون‌های جدید

 

 

 

منبع: فارنت

 

 

 

*کاغذ دیواری هفتگی موبایل – بخش دوم شهریورماه ۹۴

*کاغذ دیواری هفتگی موبایل – بخش اول شهریور ۹۴

*کاغذ دیواری هفتگی موبایل – بخش سوم تیرماه ۹۴

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید