آموزش بافت دو مدل دستکش پنج انگشتی و تک انگشتی

162529
بافت دستکش

فهرست موضوعات

آموزش بافت دستکش یک انگشتی

آموزش بافت دستکش بافتنی

این مدل دستکش به شکل جوجه تیغی بافته می شود. در این روش پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان دبستانی با میل ۳٫۵ چهل دانه سر انداخته و ۵سانتی متر کشبافت یکی رو یکی زیر می بافید .بعد شروع به ساده بافی کرده بدین ترتیب که نصف دانه ها با کاموای پرز دار بافته می شود و نصف دیگر که همان پشت دستکش است با کاموای ساده بافته شود .

معمولا ضخامت کامواهای پرز دار کم است بنابراین انرا بانخ ساده ونازک همرنگ خودش باهم گرفته ومی بافید.

دورج ساده بافی کرده و حالا از نصف کار شروع به زیاد کردن برای بافت انگشت می کنید.

زیاد کردن به روش نامریی صورت می گیرد و نباید سوراخ یا درزی در بافت دیده نشود. بدین ترتیب که میان دانه های بافته شده از روی کار نخی افقی وجود دارد با میل بافتنی از زیر نخ رفته و ان را روی میل سمت چپ قرار می دهید و از زیر می بافید بافت را ادامه می دهید. اضافه کردن از روی کار انجام مشود. رج اول یک دانه اضافه و از رج سوم به بعد دودانه به دوطرف دانه های زیاد شده اضافه می گردد تا کل دانه ها به ۵۵ دانه برسد .

دانه های اضافه شده برای شست را داخل سنجاق قفلی گرفته و پشت وروی دستکش را باهم می بافید وقتی به ارتفاع ۱۵ سانتی متر رسید برای اینکه شبیه سر جوجه تیغی شود از هر طرف در رفت و برگشت یک دانه کور کرده در پایان چهار دانه را با هم کور می کنید . برای بافت انگشت دانه ها را از سنجاق قفلی خارج کرده وبه اندازه ۴سانتی متر ببافید. بعداز هر طرف یک دانه کور کرده تا ۹ دانه بماند و از داخل انها نخ رد کرده و دانه ها را جمع کنید. در پایان درز پهلوی دستکش و انگشت را دوخته و چشم ها و دهان را با سوزن و نخ بدوزید.


بیشتر بخوانید: آموزش ۵ مدل کاربردی و پرطرفدار بافتنی با دو میل


آموزش بافت دستکش پنج انگشتی با دو میل

 

آموزش بافت دستکش

۱- برای بافت دستکش پنج انگشتی بسته به اندازه دور مچتان ابتدا ۴۴ دانه سر بیاندازید و سپس ۶ سانت را به صورت کشباف ببافید. بهتر است یکی زیر یکی رو باشد.

۲- میل را از داخل دانه ها در آورید و کشباف را تا بزنید تا دانه ها در دو ردیف قرار بگیرند.

۳- دانه ها را باید به گونه ای به میل برگردانید که دانه ها به صورت یکی در میان از هر ردیف در میل قرار گیرند و دوباره همان ۴۴ دانه که سر انداخته اید به دست آید. مواظب باشید دانه ها در نروند.

۴- در این مرحله از بافت دستکش پنج انگشتی، باید به روش کشباف دولا بافت را ادامه دهید، به این صورت که دانه های زیر را ببافید و دانه های رو را به صورت نبافته به میل دیگر منتقل کنید.  با این روش دستکش بدون درز بافته می شود و فقط در قسمت کشباف مچ دست درز می خورد.

۵- بعد از اینکه ۴ سانت را بافتید، محل انگشت شصت را علامت بزنید ( با یک نخ دیگر ۱۲ دانه اضافه کنید و داخل میل دیگری نگه دارید) سپس دوباره ۴۴ دانه را ادامه دهید تا به نزدیک ۴ انگشت دست برسید.

۶- دانه ها را ۴ قسمت کرده و برای هر انگشت دستکش ۱۱ دانه را در نظر بگیرید.

۷- برای انگشت کوچک می توانید به روش کشباف دولا ببافید و برای انگشتان بعدی ۱۱ دانه را که جدا کرده بودید از کنار انگشت نیز ۲ دانه دیگر بگیرید، در این صورت جمعا ۱۳ دانه خواهید داشت، سپس یکی یکی انگشت ها را تا انتها ببافید و در انتهای هر انگشت دانه ها را به صورت یکجا کور کنید.

۸- با کمک دانه هایی که علامت گذاشته اید و ۱۳ دانه ای که اضافه کرده اید انگشت شصت را ببافید.

۹- حال تنها کافی است درز کشباف مچ را بدوزید و از بافت دستکش پنج انگشتی زیبای خود لذت ببرید.

مدل های زیبای دستکش بافتنی زنانه

 

مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی مدل دستکش بافتنی

برگرفته از: noandishaan.com و setare.com

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید