چقدر از زندگی زناشویی تان راضی هستید؟ + پرسشنامه

367

این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های پنهان مشکل آفرین یا شناسایی زمینه قوی و پربارسازی رابطه زناشویی به کار می رود و می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص، برای همسرانی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند نیز استفاده شود.

ماهنامه سپیده دانایی – سمیه عزیزی، دانشجوی دکترای روانشناسی: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، نخستین بار به ابتکار اولسون، فورنبر، درانکمندر سال 1989 ساخته شده و نام آن از حروف انگلیسی ابتدای کلمات، در عبارت «پربارسازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی» گرفته شده است.

این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های پنهان مشکل آفرین یا شناسایی زمینه قوی و پربارسازی رابطه زناشویی به کار می رود و می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص، برای همسرانی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند نیز استفاده شود.

راهنما

پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر چمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید.

ra4-3041

پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) تنظیم شده است. توجه داشته باشید، جواب صحیح یا غلط وجود ندارد و گزینه «نه موافق و نه مخالف» را تنها زمانی علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله، کاملا شک و تردید داشته باشید.

ردیف

عبارت

کاملا موافقم

موافقم

نه موافق و نه مخالف

مخالفم

کاملا مخالفم

1

من و همسرم کاملا همدیگر را درک می کنیم.

2

همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و آنها را قبول دارد.

3

هرگز حتی یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام.

4

از ویژگی ها و عادات شخصی همسرم راضی هستم.

5

از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیت های خود را خوب ایفا می کنیم، خوشحالیم.

6

روابطم با همسرم خوب نیست و احساس می کنم مرا درک نمی کند.

7

از شیوه تصمیم گیری در مورد چگونگی حل و فصل اختلاف هایمان بسیار خشنودم.

8

از وضعیت اقتصادی خانواده و تصمیم گیری های مربوط به آن راضی نیستم.

9

از شیوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و صرف وقت در کنار همسرم بسیار خشنودم.

10

از شیوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنودم.

11

از شیوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان والدین راضی نیستم.

12

گاهی همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند.

13

همسرم گاهی حرف هایی می زند که باعث تحقیر من می شود.

14

هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم، معمولا فکر می کنم او مرا درک نمی کند.

15

در تصمیم گیری های مالی مشکل دارم.

16

اینکه نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم، مرا آزار می دهد.

17

تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد، به من خوش نمی گذرد.

18

از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیرمنصفانه قبول یا رد کند، ناراحت می شوم.

19

اختلاف نظر درباره اینکه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم، برای ما به صورت یک مشکل درآمده است.

20

من احساس می کنم والدین مان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما به وجود می آورند.

21

من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم، اختلاف نظر داریم.

22

گاهی همسرم خیلی کله شق است.

23

گاهی می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.

24

گاهی درباره مسائل جزیی جر و بحث های جدی داریم.

25

از شیوه تصمیم گیری درباره میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم.

26

به نظر می رسد من و همسرم به میهمانی ها و فعالیت های اجتماعی یکسانی علاقمند باشیم.

27

از میزان ابراز عشق و محبت پیش از نزدیکی، از سوی همسرم راضی هستم.

28

من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندان مان توافق داریم.

29

ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم.

30

من معتقدم که در زندگی زناشویی دچار اختلاف عقیدتی هستیم.

31

دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد.

32

ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.

33

برای پرهیز از درگیری با همسرم دست به هر کاری می زنم.

34

من و همسرم هر دو از بدی های اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی به شمار نمی رود.

35

تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری اش همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد.

36

ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا روابط جنسی مان را لذتبخش تر کند.

37

به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی ایجاد مشکلات در روابط ما هستند.

38

از اینکه وقتم را با بستگان همسرم صرف کنم، لذت نمی برم.

39

من و همسرم درباره بعضی آموخته های مذهبی توافق نداریم.

40

گاهی همسرم خیلی مستبد می شود.

41

گاهی فکر می کنم کشمکش های بین و همسرم همچنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.

42

گاهی باور کردن تمام حرف های همسرم برایم غیرممکن است.

43

از اینکه همسرم علاقه ها و سرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران هستم.

44

هنگام صحبت درباره مسائل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم.

45

از زمانی که صاحب فرزند شده ایم، به عنوان یک زوج برای با هم بودن به ندرت فرصت کافی داریم.

46

همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند.

47

من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم.

نمره گذاری و تفسیر نتایج

برای به دست آوردن نمره پرسشنامه، لازم است ابتدا نمره هر پرسش را از یک تا 5 به ترتیب برای «کاملا مخالفم» تا «کاملا موافقم» به دست آورید. البته توجه کنید که نمره پرسش های 4، 6، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 30، 31، 32، 35، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46 و 47 به صورت معکوس به دست می آید، به این ترتیب که نمره 5 برای «کاملا مخالفم» و نمره 1 برای «کاملا موافقم» در نظر گرفته می شود. پس از این کار، نمره های مربوط به همه پرسش ها را با یکدیگر جمع کنید.

به این ترتیب نمره کل به دست آمده و گستره نمرات شما بین 47 تا 235 خواهد بود. در این پرسشنامه افزون بر نمره کل، می توانید نمرات زیرمقیاس های آن را نیز به دست آورید.

* پرسش های مربوط به هر یک از مقیاس های فرعی به این شرح است: مقیاس موضوعات شخصیتی شامل پرسش های 2-3-4-12-22-40، مقیاس ارتباط زناشویی شامل پرسش های 1-6-13-23-32-41، مقیاس حل تعارض شامل پرسش های 7-14-23-33-42، مقیاس مدیریت مالی شامل پرسش های 8-15-16-25-34؛ مقیاس فعالیت های اوقات فراغت شامل پرسش های 9-17-26-35-43، مقیاس روابط جنسی شامل پرسش های 10-18-27-36-44، مقیاس ازدواج و فرزندان شامل پرسش های 11-19-28-37-45، مقیاس خانواده و دوستان شامل پرسش های 20-29-31-38-46 و مقیاس جهت گیری مذهبی شامل پرسش های 5-21-30-39-47 هستند.

برای به دست آوردن نمرات هر زیرمقیاس، نخست مجموع نمرات را برای هر یک از مقیاس های فرعی به طور جداگانه محاسبه کنید و سپس مجموع نمره هر مقیاس را به عدد 5 تقسیم کنید. عدد به دست آمده را گرد کنید و سپس وضعیت سازگاری زناشویی در هر مقیاس را به این صورت تفسیر کنید که نمره 1 نشانگر نارضایتی شدید، نمره 2 نشانگر نارضایتی، نمره 3 نشانگر رضایت متوسط، نمراه 4 نشانگر رضایت زیاد و نمره 5 نشانگر رضایت فوق العاده خواهد بود.

549210_731

1- رضایت زناشویی

این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با 10 جنبه روابط زناشویی را که در ادامه می آید، اندازه گیری می کند.

2- موضوعات شخصیتی

نمره پایین، نشاندهنده سطح پایین پذیرش یا بی بهره بودن از احساس راحتی با شخصیت و رفتار همسر؛ و نمره بالا، نشاندهنده سازگاری و رضایت نسبت به شخصیت همسر است.

3- ارتباط زناشویی

نمره بالا، نشاندهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان بوده؛ و نمره پایین، نشاندهنده احساس نارضایتی از ارتباط است.

4- حل تعارض

نمره بالا، نشاندهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روابط زناشویی است؛ و نمره پایین، نشاندهنده نارضایتی از شیوه حل تعارضات است.

5- مدیریت مالی

نمره بالا، نشاندهنده رضایت از چگونگی مدیریت مالی خانواده و نگرش واقع بینانه نسبت به موضوعات مالی خانواده؛ و نمره پایین، نشاندهنده وجود نگرانی های گوناگون در زمینه مدیریت اقتصادی خانواده است.

6- فعالیت های اوقات فراغت

نمره بالا، نشاندهنده سازگاری، انعطاف پذیری و توافق درباره شیوه گذراندن اوقات فراغت؛ و نمره پایین، نشاندهنده نارضایتی از چگونگی گذراندن اوقات فراغت در روابط زن و شوهر است.

7- روابط جنسی

نمره بالا، نشاندهنده رضایت از ابراز صمیمیت و نگرش مثبت درباره مسائل جنسی در روابط زناشویی یا توافق درباره تصمیمات مربوط به حاملگی است.

8- ازدواج و فرزندان

نمره بالا، نشاندهنده توافق در مورد بچه دار شدن و تعداد فرزندان و همچنین نشاندهنده درک واقع بینانه از تاثیری است که فرزندان از روابط زناشویی می بینند و رضایت از نحوه مشخص شدن نقش ها و مسئولیت های والدین را نشان می دهد. نمره پایین، نشاندهنده نارضایتی از تصمیمات مربوط به بچه دار شدن، تعداد و تربیت آنها است.

9- خانواده و دوستان

پرسش های این مقیاس، نشاندهنده نگرش دوستان و بستگان نسبت به ازدواج و انتظارات مربوط به میزان صرف وقت با دوستان و بستگان است. نمره پایین، نشاندهنده ناسازگاری در روابط فامیلی و دوستان می باشد و دلالت بر وجود زمینه هایی از تعارض دارد.

10- نقش های مساوات طلبی

نمره بالا، نشاندهنده ارزش های برابرگرایانه است. نمره پایین، نشاندهنده تبعیض جنسیتی در روابط زناشویی است.

11- جهت گیری مذهبی

نمره بالا، نشاندهنده این دیدگاه است که مذهب یک بخش مهم در ازدواج و توافق زن و شوهر در زمینه مسائل مذهبی و رفتار معنوی است. نمره پایین، نشاندهنده بی اهمیت دانستن نقش مذهب در ازدواج و روابط زناشویی است.

 

 

چراغ قرمزهای زندگی مشترک!

چگونه زندگی زناشویی جذاب تری داشته باشیم؟

۱۰ علامت برای پایان یک رابطه عاشقانه

 

 

فروشگاه bestwiki.ir
فروشگاه bestwiki

دیدگاهتان را بنوسید

Please enter your comment!
Please enter your name here